KARMA JE ZDARMA

Ne, netěšte se zbytečně, žádné převratné změny v ceníku Karma Yoga Studia se nechystají. Tentokrát bude řeč o jiné karmě, o té vaší.

Vtipné spojení v názvu zní jako lákavý headline z reklamního spotu, ale nenechte se mýlit, i tady platí, že nic není nikdy úplně zadarmo. A karmický zákon zní jasně – cokoli uděláme, se nám jednou vrátí v rámci uzavřeného kruhu pěkně zpět. Je to zákon akce a reakce – taková je holt KARMA.

Každý čin, slovo a myšlenka – pozitivní či negativní – zanechává otisky v mysli. Protože způsob prožívání světa je určován obsahem naší mysli, negativní otisky nevyhnutelně vedou k budoucímu utrpení. Když tedy pochopíme, že naše myšlenky, slova a činy zasévají semínka našich budoucích zážitků, budeme mít moc měnit náš život ve vlastních rukou. – zdroj Wkipedia

I proto bychom měli o svou KARMU hezky pečovat. Protože ať je to, jak je to, právě karma nám dává schopnost tvořit a měnit. Je to jen na nás, jak se rozhodneme, jak se v určité situaci zachováme, jak se zachováme ve vztahu, k přátelům nebo v práci, co budeme tolerovat, s čím bojovat a čemu se postavíme čelem. Právě s vědomím toho, že každé naše jednání, každý čin (i ten nejmenší) bude mít odpovídající následek, se někdy musíme snažit o to víc.

Chodíte k nám do studia především na jógu ve formě fyzického cvičení, tedy asány. Ale zde jóga nezačíná, ani nekončí. Je to pouze jedna součást jógy, i když vyňata z kontextu. Osmidílná stezka jógy začíná etickými a sociálními pravidly, Yamas a Nyiamas. Můžeme jim říkat i třeba jogínské desatero. Nebo jednoduše slušné chování. Už zde jogíni mysleli na to, jak se chovat s úctou sami k sobě, ke svému tělu a jak vlídně komunikovat a chovat se ke svému okolí.

Pokud Vás tedy jóga oslovila, přijde Vám smysluplná a baví Vás, tak jako nás, musíme všichni začít právě zde. Nastavená vzájemná pravidla zde nejsou od toho, abychom se omezovali, ale abychom se respektovali.

U nás máme pár jógových pravidel, za kterými si stojíme, přestože se někdy zřídka setkáme s nepochopením na straně vaší. Téma pozdních příchodů je nevděčné a i pro nás velice stresující. Faktem je, že nás je hodně, co chodíme pozdě. Prostě se to stane. My tomu rozumíme. Ale pokud bychom toto pravidlo neměli, tak na každou lekci přijde minimálně 5 lidí pozdě, což je celkem velké procento. Jednou jste to vy, jednou je to někdo jiný, ale pokaždé je hodina narušená.

Ale jako vždy, i tady si beru inspiraci z Indie. Jóga je za prvé nejvíc osobní disciplína. Jsem zodpovědný za své akce, třeba i za své zpoždění. Jóga je ale i sociální disciplína, jsem vnímavý a ohleduplný vůči svému okolí. Neberu si svůj mobilní telefon do hodiny, ani když si nejsem jistá, zda to doma manžel s dětmi zvládne nebo zda šéf nevyletí z kůže. Pokud mu nevěřím, nechodím na lekci. Pokud chci na lekci jít, musím se naučit některé věci pouštět. To, že si nevezmu při odchodu domů podložku, boty nebo kalhoty, které mi nepatří, to mi přijde směšné psát. To všichni víme. Ale i to se někdy stává, a pak řešíme tyto hlouposti na úkor nás všech.

Když jsem v Indii …. musím chodit na lekce 10 min před začátkem lekce samotné. V okamžiku, kdy vstoupím do prostoru shaly, tak musím mlčet. Nejdřív jsem si myslela, jaká pitomost! Ale víte, že teď to miluji? Nemusím nic říkat, mohu se ponořit a začít svou praxi s dechem, sblížením sama se sebou. Když pak usedám na podložku k prvnímu Ohm, nejsem zadýchaná po pozdním příchodu, nejsem zpocená s telefonem u ucha a vypětím v tváři. Moje praxe už začala. Toto pravidlo je vysvobození. A tak můžete vnímat i vy naše pravidla, nebo jógu celkově.

Říká se, že každý je strůjcem svého štěstí, naše rozhodnutí, naše zodpovědnost, náš život. Ale i tak mějte na mysli, že KARMA je nezdolná, nedá se obelhat, ani zničit, nedá se oklamat na Fb nebo Instagramu. A ona si počká, je fakt vytrvalá – dá si načas, klidně i několik životů.

Scroll to top