Všeobecné obchodní podmínky

KARMA YOGA studia

 • Pořadatel nebo lektor nepřebírá odpovědnost za přinesené oblečení, cenné věci a peníze návštěvníka Studia. Prosím, seznamte se s Provozním řádem studia Karma Yoga.
 • Rezervace na kurzy nebo další akce je platná pouze po zaplacení dané částky.

Bez uhrazení Vám nemůžeme místo rezervovat.

 • Na lekce/kurzy je potřeba přijít včas – alespoň 10 minut před jejich začátkem.

5 minut před začátkem lekce propadá bez nároku na vrácení peněz či výměnu za lekci další. 

 • Karma Yoga Studio nenese žádnou zodpovědnost za změny pracovního, sociálního či zdravotního stavu. Také se odprošťuje od nesení zodpovědnosti při zásahu vyšší moci nebo zauzlení dopravy v Praze. 
 • Můžete si nastavit finanční kredit ve Studiu. Ten Vás opravňuje k výhodnějším vstupům na lekce a umožňuje jednoduchou rezervaci lekcí či workshopů přes systém z pohodlí Vašeho domova.
 • Kredit můžete vložit hotově na recepci Studia Karma Yoga nebo sami doma přes rezervační systém převodem částky na účet 2801638724/2010 (vygeneruje se Vám variabilní symbol). Kredit také můžete zaplatit také poukázkami Sodexo nebo kartou Benefit.
 • Kredit slouží pouze na čerpání lekcí, kurzů a workshopů. Peníze z kreditu není možné použít na čerpání zboží v Obchůdku Karma Yoga Studia.
 • Kredit ve studiu není vratný a má svou expiraci, kterou si můžete ověřit sami na Vašem účtu v našem rezervačním systému. Při opětovném navýšení se délka expirace automaticky prodlouží. 
 • Pokud se rezervujete na lekci a nemůžete přijít, zrušte, prosím, svoji rezervaci nejpozději 6 hodin před začátkem lekce, nebo vám bude její cena z kreditu odečtena. Toto se netýká workshopů.
 • Lektorka nezodpovídá za zdravotní stav účastníka kurzu. Trpíte-li zdravotními problémy, je důležité na ně lektorku před začátkem lekce upozornit. Zdraví je Vaše zodpovědnost. Pracujte se svým tělem s respektem a láskou, tak aby nedocházelo ke zranění.
 • Začít s klasickou jógou v průběhu těhotenství nedoporučujeme. Pro těhotné je určena Těhotenská (Gravid) jóga. Těhotenskou jógu můžete začít cvičit kdykoliv během těhotenství, předchozí znalost jógy není nutná. Cvičíte-li jógu již nějaký čas a otěhotníte v průběhu kurzu, lze v kurzu pokračovat dle Vašeho vlastního uvážení a po konzultaci s lékařem a lektorkou.

Otevřené 60 min lekce 

Otevřené lekce nabízí flexibilitu a možnost přijít na lekci kdykoliv. Plná hodnota lekce je 200 Kč,  

s uloženým kreditem je vstup na lekci zvýhodněný na 180 Kč. Samostatnou lekci je také možno rezervovat a koupit dopředu, bez jakéhokoliv dalšího závazku (kreditu). Lekci je možno zrušit maximálně 6 h před jejím začátkem. S kreditem tyto lekce objednáváte sami a snadno přes rezervační systém a také i rušíte. Pokud objednáte, nezrušíte a nepřijdete, lekce bez nároku na refundaci propadá.

Multisport 

Studio umožňuje vstup na kartičku Multisport pouze na otevřené 60 minutové lekce.

Pokud si chcete místo na lekci rezervovat, je nutné ve Studiu složit vratnou zálohu 200 Kč za lekci. V případě, že chcete dopředu rezervovat více lekcí, je nutno tuto částku složit v násobku lekcí, které plánujete rezervovat. V případě, že si lekci rezervujete a do Studia nepřijdete, Vám tato záloha propadá. V okamžiku, kdy se lekce zúčastníte a prokážete se svou kartičkou MS, zůstává Vám rezervační záloha na Vašem uživatelském účtě. Záloha takto může sloužit kontinuálně.

Záloha má neomezenou platnost a je vratná, v hotovosti, nebo na bankovní účet.

Lekce 75 min / 90 min

Otevřené 75 min a 90 min lekce nabízíme v rámci otevřených kurzů, jejich cena 300 Kč. S kreditem je cena opět zvýhodněná na 280 Kč, rezervovanou lekci je možné min 6 hodiny před začátkem lekce zrušit bez poplatku. Pokud lekci sami v systému nezrušíte, min 6 hodin před jejím začátkem, a na lekci se nedostavíte, tato lekce Vám bude automaticky odečtena z kreditu.

UPOZORNĚNÍ:

Na tyto lekce NENÍ možný vstup na Multisport kartičku.

Video zóna

V naší video zóně naleznete ucelené jógové kurzy. Ten kurz, který vás osloví a vy si ho zaplatíte, vám zůstává a vy si ho pouštíte kdykoliv potřebujete a to bez omezení. Kurz je tematicky sestaven, celá sekvence lekcí na sebe smysluplně navazuje. Získáváte přesně praxi šitou na tělo. Ceny jsou odlišné pro jednotlivé video-kurzy. 

Kurzy

KURZY se konají pravidelně každý týden ve stejný den i čas (viz. rozvrh). Na kurzy je nutné se přihlásit vždy na celý semestr dopředu, a to na celý kurz. To Vám umožňuje prohlubovat svoji jógovou praxi. Skupina se v rámci kurzu nemění, což také umožňuje lektorovi jít se skupinou hlouběji a věnovat se danému tématu. Cena kurzů je odlišná u každého kurzu, informaci o ceně naleznete u daného kurzu individuálně. Pokud máte ohledně výběru Vašeho kurzu či pokročilosti nějaký dotaz, kontaktujte nás. Nejdůležitější informace jsou na našich webových stránkách. Pokud si přesto nejste jisti pokročilostí, můžete si přijít první lekci na kurzu vyzkoušet (pokud není kurz plně obsazený). Poté buď zaplatíte tuto jednotlivou lekci, nebo celý kurz.

 • Platbu za kurz je možné provést osobně ve Studiu (hotovost, Sodexo, Benefit karty) nebo převodem na účet: 107-5079470277/0100. Do poznámky uvádějte své celé jméno a případně i název kurzu.
 • Pokud přihlášení provádíte prostřednictvím on-line rezervačního systému, bude Vám vygenerován Variabilní symbol, který prosím uvádějte tak, aby se Vaše platba snadno spárovala. Platby v rezervačním systému se zasílají na účet: 2801638724/2010.
 • V případě, že budete požadovat ke své platbě vystavení daňového dokladu - faktury, tuto skutečnost sdělte ihned při přihlášení, spolu s uvedením Vašich fakturačních údajů.
 • Kurz je nutné uhradit nejpozději do 10 dnů od přihlášení.
 • V rámci kurzu máte možnost náhrady dvou lekcí z kurzu na jakékoliv otevřené 60 minutové lekci.
 • Studio nenese zodpovědnost za změnu pracovního, sociálního ani zdravotního stavu v průběhu kurzu. Kurzovné nelze vrátit.
 • Pokud z náhle vyvstalé situace nemůžete kurz navštěvovat, je možné lekce v kurzu předat svému náhradníkovi. Ve výjimečných případech (vážné zdravotní problémy) je možno dohodnout jiný způsob, a to po předložení zprávy od lékaře.

Workshopy

Rezervace na workshopy (semináře nebo speciální dílny) je platná pouze po zaplacení dané částky. Bez uhrazení Vám nemůžeme místo rezervovat. Za včasné uhrazení nabízíme slevu z workshopu.

 • Platba za workshop je možná na recepci Studia (hotovost, Sodexo a Benefit) nebo bankovním převodem na účet: 107-5079470277/0100. Do poznámky uvádějte své celé jméno a případně i název workshopu.
 • Pokud přihlášení provádíte prostřednictvím on-line rezervačního systému, bude Vám vygenerován Variabilní symbol, který prosím uvádějte tak, aby se Vaše platba snadno spárovala. Platby v rezervačním systému se zasílají na účet: 2801638724/2010.
 • Storno podmínky na workshopy: 100 % z celkové částky v případě zrušení v době kratší než 7 dní před akcí nebo v případě neúčasti, 50 % z celkové částky v případě zrušení v době 8.-15. den před akcí.  

Soukromé lekce

Soukromé lekce se domlouvají vždy individuálně. Stornovat lze soukromou hodinu do 24 hodin. V případě zrušení méně jak 24 hodin bude účtována celá lekce.

Víkendy, cesty a pobyty s jógou

Víkendy, cesty a pobyty s jógou jsou provozovány různými cestovními kancelářemi a jejich rezervace není proto možná přes rezervační systém. Obchodní podmínky těchto akcí spadají vždy do obchodních podmínek dané CK. Při vašem zájmu rezervovat danou cestu, prosím, bedlivě přečtěte informace o akci, zde uvádíme kontaktní email a zodpovědnou osobu. 

Přihlásíte se snadno posláním emailu na adresu cestuj@karmayoga.cz

Rezervací a nákupem lekce souhlasíte s výše uvedenými obchodními podmínkami.