Všeobecné obchodní podmínky

 • Pořadatel nebo lektor nepřebírá odpovědnost za přinesené oblečení, cenné věci a peníze návštěvníka  Studia. Prosím,  seznamte se s  Provozním řádem Studia Karma Yoga.

 • Rezervace na kurzy nebo další akce je platná pouze po zaplacení dané částky. Bez uhrazení Vám nemůžeme místo rezervovat.

 • Na lekce/kurzy je potřeba přijít včas – alespoň 10 minut před jejich začátkem. 5 minut před začátkem lekce propadá bez nároku na vrácení peněz či výměnu za lekci další. 

 • Karma Yoga Studio nenese žádnou zodpovědnost za změny pracovního, sociálního či zdravotního stavu. Také se odprošťuje od nesení zodovědnosti při zásahu Vyšší moci nebo zauzlení dopravy v Praze. 

 • Můžete si nastavit finanční kredit ve Studiu. Ten Vás opravňuje k výhodnějším vstupům na lekce a umožňuje jednoduchou rezervaci lekcí či workshopů přes systém z pohodlí Vašeho domova.

 • Kredit můžete vložit hotově na recepci Studia Karma Yoga, zaplatit ho zde kreditní kartou nebo sami doma přes rezervační systém převodem částky na účet 2801638724/2010  (vygeneruje se Vám variabilní symbol). Kredit také můžete zaplatit také poukázkami Sodexo nebo kartou Benefit.

 • Kredit slouží pouze na čerpání lekcí, kurzů a workshopů. Peníze z kreditu není možné použít na čerpání zboží v Obchůdku Karma Yoga Studia.
 • Kredit ve studiu není vratný a má svou expiraci, kterou si můžete ověřit  sami na Vašem účtu v našem rezervačním systému. Při opětovném navýšení se délka expirace  automaticky  prodlouží. 

 • Pokud se rezervujete na lekci a nemůžete přijít, zrušte prosím svou rezervaci  nejpozději 4 hodiny před začátkem lekce, nebo vám bude její cena z kreditu odečtena. Toto se netýká lekcí v režimu FIX, kurzů ani workshopů.

 • Lektorka nezodpovídá za zdravotní stav účastníka kurzu. Trpíte-li  zdravotními problémy, je důležité na ně  lektorku před začátkem lekce upozornit. Zdraví je Vaše zodpovědnost. Pracujte se svým tělem s respektem a láskou, tak aby nedocházelo ke zranění.

 • Začít s jógou v průběhu těhotenství nedoporučujeme. Pro těhotné je určena Těhotenská (Gravid) jóga. Těhotenskou  jógu můžete začít cvičit kdykoliv během těhotenství, předchozí znalost jógy není nutná. Cvičíte-li jógu již nějaký čas a otěhotníte v průběhu kurzu, lze v kurzu  pokračovat dle Vašeho vlastního uvážení a  po konzultaci s lékařem a lektorkou.

Otevřené 60 min FIX&FLEXI lekce (žluté lekce)

FIX balíček nabízí slevu na otevřené 60 minutové  (žluté) lekce, pouze však při přesném dodržení podmínek vztahující se k těmto lekcím. Cena jedné lekce v balíčku je 120 Kč. Speciální nabídka FIX balíčku je možná i  na 90 minutové hodiny Ranní Ashtangy.  Tyto 90 ti minutvé lekce jsou nabízeny každá za 150 Kč.

 • V balíčku jsou minimálně  3 lekce a tyto lekce je nutno  objednat a zaplatit dopředu, a to pouze v hotovosti na recepci Studia.  (Není možno použít  Sodexo nebo Benefit karty na platbu těchto  zvýhodněných lekcí.) 
 • Lekce v režimu FIX nelze nahrazovat, nelze  měnit za jiné lekce a nejsou přenosné na další osobu.
 • Na lekci se musíte dostavit 5 minut před začátkem samotné lekce, po té lekce propadá bez nároku na náhradu
 • Prosím, nevolejte a neomlouvejte se z těchto lekcí. 

FLEXI nabízí flexibilitu a možnost přijít na lekci kdykoliv.  Vstup je za plnou cenu lekce 160 Kč,  s uloženým kreditem je vstup na lekci zvýhodněný na 140 Kč. Samostatnou lekci je také možno rezervovat a koupit dopředu, bez jakéhokoliv dalšího závazku (kreditu). Lekci je možno zrušit maximálně 4 h před jejím začátkem. S kreditem tyto lekce objednáváte sami a snadno přes rezervační systém.

Multisport 

Studio umožňuje vstup na kartičku Multisport pouze na otevřené 60-ti minutové lekce. Pokud si chcete místo na lekci rezervovat, je nutné ve studiu složit vratnou zálohu 160 Kč za lekci. V případě, že chcete dopředu rezervovat více lekcí, je nutno tuto částku složit v násobku lekcí, které plánujete rezervovat. V případě, že si lekci rezervujete a do studia nepřijdete, Vám tato záloha propadá. V okamžiku, kdy se lekce zúčastníte a prokážete se svou kartičkou MS, bude Vám tato záloha opět vrácena na Váš uživatelský účet. Záloha takto může sloužit kontinuálně. V případě, že lekce  přestanete navštěvovat, záloha zůstává platná 6 měsíců, po té expiruje. 

Active Pass Sodexo

Studio umožňuje vstup na kartičku Active Pass  na otevřené 60-ti minutové lekce. Pokud si chcete místo na lekci rezervovat, je nutné ve studiu složit vratnou zálohu 160 Kč za lekci. V případě, že chcete dopředu rezervovat více lekcí, je nutno tuto částku složit v násobku lekcí, které plánujete rezervovat. V případě, že si lekci rezervujete a do studia nepřijdete, Vám tato záloha propadá. V okamžiku, kdy se lekce zúčastníte a prokážete se svou kartičkou APS, bude Vám tato záloha opět vrácena na Váš uživatelský účet. Záloha takto může sloužit kontinuálně. V případě, že lekce  přestanete navštěvovat, záloha zůstává platná 6 měsíců, po té expiruje. 

Active Pass Sodexo je možné použít i na lekce delší a otevřené, zde jsou nutné doplatky.

Otevřené 75 min lekce  (růžové lekce)

Otevřená jednorázová 75 min lekce  Vám poskytne více času a prostoru na podložce. Tyto lekce jsou opět FLEXI, můžete je navštívit  kdykoliv jednorázově a cena v tomto případě je 230 Kč.  S kreditem je cena  opět zvýhodněná na 210 Kč, rezervovanou lekci je možné min 4 hodiny před začátkem lekce zrušit bez poplatku.  Pokud lekci sami v systému nezrušíte, min 4 hodiny před jejím začátkem, a na lekci se nedostavíte, tato lekce Vám bude automaticky odečtena z kreditu. 

Na tyto lekce NENÍ možný vstup na MS kartičku. Vstup s ACTIVE PASS kartou je možný při doplatku 80 Kč.

Kurzy

KURZY se konají pravidelně každý týden ve stejný den i čas ( viz rozvrh). Na kurzy je nutné se přihlásit vždy na celý semestr dopředu, a to na celý kurz.  To Vám umožňuje prohlubovat svou praxi jógy. Skupina se v rámci kurzu nemění, což také umožňuje lektorovi jít  se skupinou hlouběji a věnovat se danému tématu. Cena kurzů je odlišná u každého kurzu, informaci o ceně naleznete u daného kurzu individuálně. Pokud máte ohledně výběru Vašeho  kurzu, či pokročilosti nějaký dotaz, kontaktujte nás. Nejdůležitější informace jsou na našich webových stránkách. Pokud si přesto nejste jisti pokročilostí, můžete si přijít první lekci na kurzu vyzkoušet (pokud není kurz plně obsazený). Po té buď zaplatíte tuto jednotlivou lekci, nebo celý kurz.

 • Platbu za kurz je možné provést osobně ve studiu ( hotovost a kreditní karta, Sodexo, Benefit karty) nebo převodem na účet: 107-5079470277/0100.Do poznámky uvádějte své celé jméno a případně i název kurzu.
 • Pokud přihlášení provádíte prostřednictvím online rezervačního systému, bude Vám vygenerován Variabilní symbol, který prosím uvádějte tak, aby se Vaše platba snadno spárovala. Platby v rezervačním systému se zasílají na účet: 2801638724/2010.
 • V případě, že budete požadovat ke své platbě vystavení daňového dokladu-faktury, tuto skutečnost sdělte hned při přihlášení, spolu s uvedením Vašich fakturačních údajů.
 • Kurz je nutné uhradit nejpozději do 10-ti dnů od přihlášení.
 • V rámci kurzu máte možnost nahrazení si dvou lekcí z kurzu na jakékoliv otevřené 60-ti  minutové (žluté) lekci.
 • Studio nenese zodpovědnost za změnu pracovního, sociálního ani zdravotního stavu v průběhu kurzu. Kurzovné nelze vrátit.
 • Pokud z náhle vyvstalé situace nemůžete kurz navštěvovat, je možné lekce v kurzu předat svému náhradníkovi. Ve výjimečných případech (vážné zdravotní problémy) je možno dohodnout jiný způsob, a to po předložení zprávy od lékaře.

Workshopy

Rezervace na workshopy ( semináře nebo speciální dílny)  je platná pouze po zaplacení dané částky. Bez uhrazení Vám nemůžeme místo rezervovat. Za včasné uhrazení nabízíme slevu z workshopu.

 • Platba za workshop je možná na recepci studia ( hotovost, kreditní karta, Sodexo a Benefit) nebo bankovním převodem na účet: 107-5079470277/0100.Do poznámky uvádějte své celé jméno a případně i název workshopu.
 • Pokud přihlášení provádíte prostřednictvím online rezervačního systému, bude Vám vygenerován Variabilní symbol, který prosím uvádějte tak, aby se Vaše platba snadno spárovala. Platby v rezervačním systému se zasílají na účet: 2801638724/2010.
 • Storno podmínky na workshopy: 100% z celkové částky v případě zrušení v době kratší než 7 dní před akcí nebo v případě neúčasti, 50% z celkové částky v případě zrušení v době delší než 15 dnů před akcí 

Soukromé lekce

Soukromé lekce se domlouvají vždy individuálně. Stornovat lze soukromou hodinu do 24 hodin. V případě zrušení méně jak 24 hodin bude účtována celá lekce.

Víkendy, cesty a pobyty s jógou

Víkendy, cesty a pobyty s jógou jsou provozovány různými cestovními  kancelářemi a jejich rezervace není možná přes rezervační systém. Obchodní podmínky těchto akcí spadají vždy do obchodních podmínek dané CK. Při vašem zájmu rezervovat danou cestu, prosím, bedlivě přečtěte informace o akci, zde  uvádíme kontaktní email a zodpovědnou osobu. Přihlásíte se snadno posláním emailu. 

Rezervací a nákupem lekce souhlasíte s výše uvedenými obchodními podmínkami.