Kundalini jóga se Šarlotou

sestavy_flow.png

Praxe pro probuzení deseti těl

Tato praxe je z tradice kundalini jógy podle Yogiho Bhajana. Kundalini jóga je systém, který nás velmi efektivně směřuje k naplnění plného potenciálu našeho Já - neboli probuzení vědomí. Používají se dechové techniky, mantry a mudry a fyzická rutina - která může být někdy trochu jiná, než jsme zvyklí z hatha či ashtanga jógy. Skrze tyto prvky nepracujeme nejen s tělem a myslí, ale především s našim energetickým systém.

Abych Vám tento styl přiblížila, připravila jsem si pro Vás jednu ze základních a méňě náročnějších praxí. Tato kryja (pozn. kryja v kundalini józe známá jako série cviků) probouzí všechny naše těla - nejen fyzické, ale i ta energetická. Praxi předávám tak, aby byla efektivní nejen pro energetickou práci, ale aby byla i zdravě prováděna a přinesla benefity pro fyzické tělo - např. pokud pro mě není dostupný sed na patách, volím sed zkřížený, nebo použiji polštář či bolster, atd..

V každé pozice zůstaneme minimálně 1 minutu a postupně můžeme stupňovat až na 3. Pro energetický efekt je nutné dodržet pořadí pozic. Z každé pozice odcházíme tak, že se nadechneme (pokud neuvedu jinak končíme v cvik v nádechové pozici), zadržíme dech, stáhneme pánevní dno a s výdechem pouštíme. Mezi pozicemi doporučuji 30 až 60 sekund zavřít oči a pozorovat, co se mnou cvik udělal. Při této praxi vedeme pozornost směřovat do bodu mezi obočím nebo do středu těla při ohňovém dechu.

KONTRAINDIKACE - pokud jste těhotná nebo máte v den praxe silné menstruační krvácení, nepratikujte ohňový dech a dýchejte zhluboka.

photo-dara_rakovcik-7028.jpg

1. Pozice struny (známá z hatha jógy jako nízká loďka)
Ležíme na zádech s rukama nataženýma podél našeho těla. Zvedneme hlavu, krk a páteř se opírá cca od půlky lopatek. Ruce jsou ve vzduchu natažené podél těla. Zvedneme i naše nohy, které jsou spojené u sebe a špičky jsou natažené a pohled směřuje na ně. Začneme s dechem ohně (známý z hatha jógy jako kapalabátí): nádech se děje automaticky, výdech je prudký skrze nos a při tomto dechu mi pumpuje střed těla.

Čelo ke kolenům
Přitáhneme kolena k hrudníku a opět zvedneme hlavu. Snažíme se aby se nos a kolena dotkly a pokračujeme s dechem ohně.

 

 

photo-dara_rakovcik-7032.jpg

2. Vymítač ega
Přecházíme do sedu zkříženého. vyneseme ruce do úhlu cca 60 stupňů. Aby nebylo napětí v ramenech, jemně pokrčíme lokty. sevřeme pěti a vyneseme palce směrem nahoru. Zavřeme oči a dýcháme ohnivým dechem. S posledním nádechem vyneseme ruce nahoru a spojíme dlaně a jako vždy provedeme zádrž a kořenový zámek.

photo-dara_rakovcik-7034.jpg

3. Pozice Protažení v sedu roznožném - dynamicky
Pokračujeme v sedu roznožném. Ruce vzpažíme a na vlně dechu (rytmicky) se ukláníme k jedné noze, kdy se vždy snažíme dotknout špiček. Pokud to nejde, nic se neděje, snažíme se dotknout co nejblíže :). Před zádrží vyneseme opět ruce do vzpažení.

Protažení v sedu roznožném - staticky
Přecházíme do předklonu a ruce se dotýkají země. Tělo se dostává blíže k zemi s každým výdechem, nádech nás jemně nadzvedává.

 

photo-dara_rakovcik-7035.jpg

4. Pozice Velbloudí jízda v sukhásáně
V jednoduchém sedu se naše dlaně spojí s holeněmi nebo koleny (dle délky paží). S nádechem se prohneme dopředu, s výdechem se vyhrbíme dozadu. Pozice se zádrží končíme v neutrální pozici.

Velbloudí jízda v sedu na patách
Opakujeme cvik vsedě na patách.

photo-dara_rakovcik-7038.jpg

5. Pozice Rotace
V sedě na patách dáme opřeme prsty na ramena a začneme rotovat. Brada zůstává v linii v hrudní kostí. Nádech rotace vlevo, výdech vpravo. Ramena jsou stále uvolněná. Zádrž v neutrální pozici.

Spojování loktů
V nádechem vynášíme lokty nahorů, výdech je přináší dolů.


 

photo-dara_rakovcik-7040.jpg

6. Pozice Pumpování rukou
Spojíme ruce. ženy nechávají levý palec nahoře, muži pravý. V nádechem začneme pumpovat rukama nad hlavu. Dáváme pozor, aby v ramenních kloubech nedošlo k lupání (protože jsou jedny z nejvíce mobilních v těle) a kdyby se to dělo, zmenšíme rozsah pohybu.

photo-dara_rakovcik-7045.jpg

7. Pozice Alternativní pohyby ramen
Přecházíme do jednoduchého sedu, kde s nádechem vynášíme levé rameno nahoru, s výdechem pravé. Před zádrží vyneseme obě ramena.

Klasické pohyby ramen S nádechem vynášíme obě ramena nahoru, s výdech dolů.

Otočky hlavou
Brada opět zůstává v linii s hrudní kostí. S nádechem jde hlava doleva, s výdech doprava - pohyb vypadá jako kdybychom naznačovali ne. V neutrální pozici provedeme zádrž. Poté prohodíme dechovou potenci a pokračujeme na druhou stranu.

photo-dara_rakovcik-7042.jpg

8. Pozice Žabáci
Vyneseme se se naše špičky. Spojíme klouby u palců i naše paty. Dlaně dáme před naše chodila. V nádechem přicházíme do předklonu ve stoje, s výdech se vracíme do žabáka. V této praxi je 54 opakování, pokud ale s praxí kundalini jógy začínáme, postačí 20 opakování. Při problémech s koleny cvik provádíme do poloviční intenzity. Tento cvik je bez zádrže dechu a stažení pánevního dna.

… tuto kriju můžeme dopnlit například meditací Laya Yoga. Sedíme v sukhásáně a naše dlaně jsou v Gyan mudře (spojení ukazováčku a palce, ostatní prsty jsou protažené). Zpíváme mantru Ek-Ong-Kaar(uh), Saa-taa-naa-maa(uh), Siree-Wha(uh)-Hay Guroo. Při každém “uh” vtáhneme bránici dovnitř. Oči jsou zavřené a pozornost opět do bodu mezi obočím. Praktikujeme minimálně 11 minut. Tato praxe přináší duši do přítomnosti a blíže k naplnění jejího potenciálu.

Sestavu si pro vás připravila Šarlota Konšelová @sarlota_konselova (text a cvičení) a nafotila Dara Rakovčik @fotimjogu.cz