Brahmacharya - cesta tvořivé síly

newsletter__3_.png

Brahmacharya: Přechod Jógových Etap Života

Autorka: Sandra Laurencová)

Pokud jste se kdy ponořili do světa jógy, pravděpodobně jste narazili na pojem "Brahmacharya". Jde o koncept, který je často překládán jako "cesta k Bohu", a je jedním z pěti Yiamas, neboli etických zásad, které tvoří základní rámec osmidílné stezky jógy (Ashtanga). Tento článek se zaměří na interpretaci a aplikaci Brahmacharya v různých etapách života.

 

photo-dara_rakovcik-2442.jpg

•Jógové Sútry a Brahmacharya

Jógové sútry Pataňdžaliho, starodávné texty považované za základ moderní jógy, hovoří o Brahmacharya jako cestě získání síly (2:38). Abychom tuto cestu lépe pochopili, je třeba se podívat na různé etapy života, ve kterých se Brahmacharya uplatňuje.

•Student: Věnování se Studiu

První etapou je fáze studenta. Znáte to, když jste byli na prahu dospělosti a dospělí vám radili se soustředit na studium a odložit záležitosti srdce na později? V tomto období je jogín zcela ponořen do studia jógy, učí se o tradicích, rituálech, textech a technikách. V Indii je toto období často zahájeno již v dětství, na Západě o něco později. Celibát, neboli sexuální zdrženlivost, je často doporučován jako způsob, jak se soustředit na studium bez rušivých vlivů a odpovědnosti, které často přinášejí partnerské vztahy.

photo-dara_rakovcik-2422.jpg

•Muž/Žena v Domácnosti: Aplikace Jógy v Každodenním Životě

Druhou etapou je období, kdy člověk zakládá domácnost. Mnozí z nás si myslí, že jsme ve fázi studenta jógy, protože jsme vegetariáni, recyklujeme plast, cvičíme ásanu každý den a nosíme jógové náramky (Mala). Avšak pokud jste zaměstnáni, máte partnera nebo děti, jste ve fázi hospodáře - muže nebo ženy v domácnosti. V tomto období je důraz kladen na vytvoření stabilní a láskyplné domácnosti. Sex je zde přijatelný, avšak v kontextu upřímného vztahu s jedním partnerem.

Krishnamacharya, otec moderní jógy 20. století, systematizoval jógu pro ty, kdo žijí v domácnosti. Byl mu nastaven úkol učit jógu a současně vést manželský život, což vyžadovalo velkou inovaci a otevřenou mysl. Výsledkem byla nová forma jógy, která je přizpůsobena životu normálního člověka, ale zachovává si své výhody. Pattabhi Jois, jeden z jeho studentů, nám pak přinesl moderní pohled na Ashtanga jógu.

•Důchodce: Soustředění se na Spiritualitu

Poslední etapou je období důchodce. Jakmile jsou děti osamostatněné a nebo vaše kariéra už není prioritou, může jóga zjednodušit váš život a pomoci vám se více soustředit na spiritualitu. Sexuální aktivita v tomto období často přirozeně klesá. Krishnamacharya ve svém důchodovém věku strávil více času pránájámou (práce s dechem) a kontemplací, což je přístup, který také doporučoval svým studentům.

 

newsletter__1_.png

Brahmacharya: správné věci ve správný čas

Brahmacharya tak nepředstavuje pouze celibát, ale spíše zdrženlivost, která umožňuje soustředit se na správné věci v pravý čas. Tímto způsobem nám jóga nabízí udržitelný a vyvážený způsob života skrze různé fáze naší cesty.

 

Text pro vás připravila Sandra Laurencová  @sannyogi a nafotila Dara Rakovčik @fotimjogu.cz