Shiva - divoký bůh s jemnou tváří

shiva.png

Bůh Shiva (Šva) má nemálo podob – mohli jste o něm slyšet jako o asketovi, kosmickém tanečníkovi, pánu ničení, ochránci či láskyplném manželovi Parvatí. Oči má tři, symbolizují slunce, měsíc a oheň, nicméně jeho třetí oko je zavřené, pakliže by jej otevřel tvorstvo by bylo zničeno spalujícím žárem.

newsletter__4_.png

 

Představuje vše pomíjivé, hmotné, dočasné, to čemuž lze udělit zánik a zakončení. Díky tomu, že ničí může však život i dát, nevnímejme ho tedy negativně – naopak! Okouzlí nás, abychom se mohli zříct všeho co nám neslouží a vydali se na cestu opravdového poznání. Jen takovou cestou totiž může dovést lidstvo k duchaplnému životu. Život sám je tancem a je jen na nás, zdali se protančíme k božskému klidu, či nikoliv. Ona destrukce, kterou Šiva zosobňuje není koncem, jedná se o začátek, začátek nové cesty individuálních bytostí. Vždyť i naše kolektivní vědomí už prošlo tolika nevyhnutelnými změnami, které nás posunuly o další krok dál. My, coby bytosti jsme propojené, a Šiva nám tak pomáhá učit se z poznatků, které generace před námi již přijaly. 

Mantra Šivovi: Klaním se Šivovi, který nosí pána hadů [okolo krku], tříokému, jehož tělo je pomazáno popelem, velkému pánovi, věčnému, oděnému prostorem – jemu, který je slabikou „na“.

नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय
भस्माङ्गरागाय महेश्वराय
नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय
तस्मै न-काराय नमः शिवाय ॥१॥

 

pozice_tanecnika.png

Asána Šivy – Pozice tanečníka

Jak vidno, Šiva představuje božské vlastnosti, které jogíni touží kultivovat v sobě samých, můžeme tak učit prostřednictvím pozice tanečníka (Nataradžásana). Jedná se o balanční pozici, která vyžaduje velkou vnitřní sílu a odhodlanost. V pozici nám značně pomůže upřít svůj pohled (drišti) na jeden pevný bod, který je centrem veškeré koncentrace. Pozice nese výraznou symboliku – tělo je hybatelem, zatímco hlava zůstává pevná ve svém základu, pravá ruka je zvednutá a je tak gestem nebojácnosti, síly a ochrany.

 

Tento článek pro vás připravila Kristýna Šmerdová, @yoga_with_tyna