Mahašivaratri - velká noc Šivy

mahashivratri.jpg

Oslavy Mahá Šivarátri 

Maha Shivarátrí se slaví ve dne i v noci, kdy se oddaní Shivovi postí, zpívají, tancují, odříkávají mantry a účastní se rozličných rituálů s ohněm a vodou, kterou se polévá Šiva nebo linga. 

Shivaratrí se slaví 13.-14. den každého měsíce, největší oslavy se však konají jednou za rok a říká se jim Maha Shivaratrí. Slaví se 13. noc a 14. den v měsíci phalgun (který je pro většinu indů posledním měsícem roku), což v našem kalendáři vychází někdy na únor, jindy březen. Mahá Šivarátrí doslova znamená Velká Shivova noc.

K Maha Shivaratri se vztahuje mnoho významů a legend. Podle některých je to noc, při níž Šiva tančí svůj divoký tanec, který se nazývá Tandava – symbolizuje vznik, trvání a zánik (možná znáte z některých vyobrazení tančícího Shivu – Nataraja), podle jiných legend připadá Mahá Shivarátri na den jeho sňatku s bohyní Parvatí. Symbolicky bývá tato noc spojována s očistou od hříchů, s bdělostí (dosažením Šivova vědomí) a vítězstvím nad temnotou a nevědomostí. 

Podle Puranas, několik příběhů a legend popisuje původ festivalu Shivaratri.  Jeden příběh říká, že během Samudra Manthan se z oceánu vynořil hrnec obsahující jed. Všichni bohové a démoni byli vyděšení, že to zničí celý svět, a tak se bohové rozběhli k Pánu Šivovi a žádali ho o pomoc. Aby ochránil celý svět před zlými účinky, vypil Šiva všechen jed a místo toho, aby ho spolkl, držel ho v krku. Díky tomu jeho hrdlo zmodrá, a tak je také známý jako Neelakantha. 

K oslavě Shivaratrí slouží spousta bhajanů a manter. Taková nejjednodušší a snad od počátku nejběžněji používaná mantra je Om namaḥ Šivaya. 

Alespoň tu si můžeme zazpívat, či v duchu vyslovovat při své osobní praxi v den, kdy se tento svátek boha Šivy slaví. 

ÓHM NAMAH SHIVAYA !

maha-shivratri.webp

Text si pro vás přpiravila Katka Víšková @kata_visek.