Ásany a fungující fyzické tělo

5.png

Bylo nebylo ... 

Ásany (jógové pozice) jsou v moderní józe chápány jako účinné cvičení, účinný trénink, který vede k flexibilitě (pružnosti) těla. Z pohledu tradiční jógy ale ásany mají úplně jiný význam. Pokud se vrátíme tisíce let zpět do oblasti staré Indie a budeme chtít vidět jogína např. v pozici bojovníka, nic nespatříme. Jóga ve svých počátcích vůbec neznala fyzickou praxi. Studenti jógy se zaměřovali hlavně na studium filozofie, na práci s dechem, na ovládání svojí mysli – v centru jejich pozornosti byly dechové a meditační techniky.

Postupně, jak se jóga více šířila mezi lidi, začalo být tělo důležité. Bylo potřeba mít stabilní, fungující tělo, které vydrží sedět delší dobu, nerušit svého nositele a nechat ho v klidu věnovat se dechu a meditaci. Kořen slova ásana pochází z „asa bhuvi“, což volně znamená „sedět v tichu a jenom být“. Z toho plyne, že tradiční jóga vnímá ásany ne z pohledu flexibility, ale z pohledu stability.

118991437_1178200225885685_8279692144816858139_n.jpg

Budujeme stabilitu těla i mysli

Hlavním úkolem ásanové praxe z pohledu tradiční jógy je budovat stabilitu těla i mysli. Fyzická praxe složená z jednotlivých ásan vede žáka k poznání svého těla, postupně zvyšuje jeho citlivost vůči tělu, učí ho jemnému přístupu, trpělivosti, vnímání svých limitů, přijetí a respektování svých možností. Zároveň mu ale i ukazuje cestu, jak pracovat na svém těle, posouvat jemně svoje možnosti, budovat svoji odolnost, sílu, vytrvalost. Fyzická praxe je důležitým nástrojem, který ukazuje každému adeptu, kdy je dobré vydržet, kdy vyjít ze své komfortní zóny, kdy ale umět i věci pustit.

118855831_3020538871385489_6189865115056410377_n.jpg

Propojení s dechem

Jógová fyzická praxe by ale nebyla úplná bez vědomého dechu a pohybu. Spojení dechu s pohybem je zásadní předpoklad každé jógové praxe. Náš vědomý přístup, vědomé prožívání pohybu navázaného na plynulý dech uvolňuje tělo, zklidňuje mysl. Jemný přístup nás učí fyzické relaxaci, uvědomování si dechu a soustředění mysli. Pomalé a plynulé provádění jógových pozic propojené s dechem navrací tělu pružnost, sílu a energii.

4.png

Cesta do našeho nitra

Propojením těla, dechu a mysli se dotkneme všech vrstev nás samotných. Jógové ásany nám umožňují postupně budovat naši stabilitu (silný střed těla), rozvíjet naši mobilitu (práce s klouby a svaly) i sílu. Díky vědomému dechu můžeme zklidnit mysl, pak se nám otevírá cesta do našeho nitra, kde nalezneme mnoho pokladů, získáme důvěru sami v sebe a jistotu v našem životě, jsme stabilní.

Toto zamyšlení pro vás napsala Dana Frágnerová  a nafotografovala Dara Rakovčik @fotimjogu.cz