_

Energy management through TANTRA YOGA

Cena: 1 100 Kč
4. 8. 2023
pátek od 17.30 - 20.30h

Pro všechny, které láká objevit v sobě skrytý potenciál a sílu.

Pro Tantra jógu je vše živé posvátné, neexistuje dobro ani zlo. Zveme vás, abyste prožívali posvátnost lidských procesů s radostí, moudrostí a kontemplací. Právě Tantra vybízí k dobrému využití energie a její expanzi s radostí, která je v současné době často zaměňována s falešným krátkodobým potěšením, přesměrovává nás k věčnému uspokojení namísto duševního utrpení.

Jedinečný workshop a příležitost, jak se díky jednoduché praxí a užitečné teorií dostat k její aplikaci do každodenního života. Naučí vás, jak se vitální energie pohybuje a jak vytváří realitu.

 

CO ČEKAT?

• cvičení pro pocit a rozpoznání energie

• cvičení tantrické jógy

• konverzace: úniky a spojenci koncentrace

• cvičení jógy ke zklidnění nervového systému a snížení úzkosti

• cýchání k probuzení elektromagnetického pole a zažehnutí jiskry života

• Meditační techniky zaměřené na soustředění a léčení

PRO JE TENTO WORKSHOP URČEN :

všem, co .....

• pociťují nedostatek času

• se snadno rozptýlí

• mají obrovské plány a cíle

• baví energetická témata a chtějí rozvíjet praxi

• se cítí nemocní a chtějí se rychleji uzdravit

For tantra yoga, everything alive is sacred, there is no good or bad. It invites you to live the sacredness of human processes with joy, wisdom and contemplation. It invites the good use of energy and its expansion with the joy that in the present time has been diluted and confused with false short-term pleasure, redirecting us towards perpetual satisfaction instead of mental suffering.

A beautiful workshop and opportunity with easy practice and useful theory to apply in everyday life about how vital energy moves and creates reality.WHAT TO EXPECT? 

• Exercise to feel and recognize energy

•Tantric Yoga practice.

• Conversation: leaks and allies of concentration.

• Yoga practice to calm the nervous system and reduce anxiety.

• Breathwork to awaken the electromagnetic field and ignite the spark of life.

• Meditation techniques to focus and heal.

 

WHO SHOULD JOIN:

• People who feel a lack of time

• Persons who disperse easily

• Persons with huge plans and goals

• People who enjoy energetic subjects and want to develop a practice

• Persons who feel sick and want to heal faster.

 

Pro ženy Pro muže Pro ženy i pro muže
Začátečník * Pokročilý **** Mírně pokročilý ** Středně pokročilý ***
PŘIHLÁSIT SE PŘES SYSTÉM [javascript protected email]