Rosibel Márquez

_

Certifikovaná učitelka Yoga Alliance RYT-200® Jógu studovala a cvičila několik let s předními učiteli v Jižní a Severní Americe, Indii a v Evropě. Po několikaleté profesní kariéře, se v roce 2005 poprvé seznámila s jógou v hlavním jógovém centru “Yogashala” v Karakasu a zamilovala si ji iakmile pocítila přínos jak po fyzické tak i po stránce psychické. Od té doby je józe oddaná každodenní praxí. Účastnila se seminářů renomovaných učitelů různých druhů jógy, včetně Ashtanga Vinyasa Flow, Jivamukti and Dharma Mittra a dalších. Charakteristické je pro ni jemné a přesné vedení do pozic, vede k vědomému provádění asán a dýchání a umožňuje tak užít si a procítit účinky a benefity cvičení.

Certified Teacher Yoga Alliance RYT-200® Studied and practiced Yoga for several years with leading teachers in South and North America, India and Europe. After several years of professional career, she was first introduced to Yoga in 2005 at the main center of Yoga “Yogashala” in Caracas and she felt in love with it once feeling the positive physical and psychological benefits of the practice. Since then she is being committed to her daily practice. She has attended several workshops with renowned teachers of different styles of yoga, including Ashtanga Vinyasa Flow, Jivamukti and Dharma Mittra, among others. She is characterized by guiding individuals into the postures in a gentle and detailed way, leading them to consciously perform the asanas and the breathing and allowing them to enjoy and feel the effects and benefits of the practice.

Lekce se mnou

Lekce se mnou

15.9. - 15.12 2021
Chili vinyasa
You will be guided into a proper Vinyasa practice, starting with an ppropriate breathing and working the flow slowly to develop strength and mindfulness into the movements and postures of the practice (The adhana). Based in alignment and as we move forward, we will learning to enter arm balances and inverted postures in an enjoyable, fun and a safe manner. We will be also learning some of the most useful Pranayama (breathing techniques). Nov. 17 is a holiday - no lesson.
Chili vinyasa
Objednat
Více
13.9. - 13.12. 2021
Spicy vinyasa
You will be guided into a proper Vinyasa practice, starting with an appropriate breathing and working the flow slowly to develop strength and mindfulness into the  movements and postures of the practice (The Sadhana). Based in alignment and as we move forward, we will learning to enter arm balances and inverted postures in an enjoyable, fun and a safe manner. We will be also learning some of the most useful Pranayama (breathing techniques).
Spicy vinyasa
Objednat
Více