Olga Bubnová

_

Svoji první lekci jógy jsem absolvovala v roce 2008 ... a od té doby mi každá hodina dává něco nového: pohyb, klid pocit, zvuk, reakce mého vlastního těla, kouzlo dechových cvičení ...

Jako malá jsem byla velice stydlivá, o moc se to nezměnilo ani v dospělosti. Jóga mi ale pomohla stát se otevřenější, být víc přítomna, rozumět a čelit mým vnitřním silám a pocitům, přijímat je a žít. Naučila jsem se být citlivá k mému tělu, které mi dává zpětnou vazbu o tom, co cítím a co v danou chvíli potřebuji.

O mých lekcích

Věřím, že naše tělo se dokáže cítit líp a občas se i uzdravit, když ho posloucháme. Ke klasickým jógovým pozicím přidávám přirozené pohyby (stačí poslouchat své tělo, kam chce jít nebo kde chce chvíli zůstat) ... každá hodina je jiná, i když styl je stejný – je to jemná flow, jemné protahování, jógová terapie pro záda a kyčle, dechové cvičení a úsměv.

 

I had my first yoga class in 2008… and since then each class gives me something new: a movement, feeling, sound, my own body response to stillness or movement, magic of breathing exercises…

I was very shy in my teens and adulthood. Yoga helped me to become more open to the world, to be present, to understand and face my fears strengths and feelings, to accept them, live through. I learned to be sensitive to my body, which always gives me a feedback of what I feel and what I need at the moment.

About my classes - I believe our body can heal itself when we listen to it. I add natural movements to classic yoga poses (when we listen to our body where it wants to go or where it wants to stay in a particular frame) … each class is a different though the style is the same - gentle flow, gentle stretch, yoga therapy for the back and hips, breathing exercises, and a smile.

My education in yoga:
2016 - Jana Schneewejssova - yoga therapy
2017 - YTT 200 with Noah Maze (LA USA)
2017 - Karma Yoga Ucitelsky Kurz (CZ)
2018 - Program for teachers with Elena Brower (USA) Hatha yoga
2019 - Yoga Teacher Retreat with Donna Farhi (NZ) (restorative yoga)
I am a certified yoga teacher of Yoga Alliance RYT 200