Hana Štráfeldová

_

Na józe obdivuji její komplexnost, propracovanost a moudrost. Když cvičím, medituji nebo se věnuji pránájámě, jsem uvnitř sebe, v klidu a hloubce se svým vnitřním já. Tento stav miluji a jsem ráda, když se i lidé na mé lekci dostanou blíže k sobě, k  jemnému vnímání svého těla, dechu i emocí. Jógu praktikuji přibližně 15 let a vystřídala jsem různé učitele i přístupy. Posledních 8 let jsem zakotvila u Spirální jógy, která mě nadchla precizností při provádění jednotlivých ásan. Zároveň vnímám její výrazný vliv na ohebnost páteře a celkovou pružnost a pevnost těla.

Vystudovala jsem mimo jiné FTVS UK a také jsem absolvovala jógový instruktorský kurz akreditovaný MŠMT, zaměřený na zdravotní účinky jógy. Profesně se také zabývám terapeutickou prací s lidmi v tíživé psychické situaci. Vycházím při ní z úzkého propojení psychického a tělesného prožívání. Toto spojení těla a psyché jasně vnímám i v józe. Její
filozoficko-spirituální rozměr mi zase pomáhá žít víc vědomě, pokorně a s respektem k sobě i k ostatním. Dodává mi také důvěru, že všechno dění na světě má svůj smysl, i když ho třeba zrovna nechápeme.

Více o mně na www.hanastrafeldova.cz

Lekce se mnou

Lekce se mnou

Polední jóga
Tato lekce Polední jógy je zaměřená na zdravé, šetrné a fyziologicky správné postavení těla. Pouze tehdy, když máme správně postavené tělo, může energie plynout. To je i důvod, proč se po každé lekci budete cítit vyšší, stabilnější a svěží. Lekce jsou vhodné i pro začátečníky, kde se naučí správné zaujímaní…
Polední jóga
Objednat
Více