MIND DETOX

petraupravena

Lektor: Petra Plutnarová

od 20 do 21:15 hod.

Jemná relaxační hodina jógy s meditací založená na principu protažení a jin jógy, se soustředěním na spočinutí, uvolnění, odevzdání všeho, co držíme a je již čas propustit. Účinky na naše tělo a mysl jsou očistné, skrze jemnou práci s tělem a myslí dochází k osvobození od nároků, které na nás klade okolí a zejména od požadavků a očekávání, která na sebe nakládáme my sami.

Scroll to top