HLEDEJME ŠTĚSTÍ

veronika carmanová

protože žít šťastný život je naše právo a důvod, proč jsme tady. Ano, není to nic velkého a dramatického, ale obyčejné štěstí v naší duši by se mělo stát naším vlastním osobním posláním našeho života. Kdyby to ale bylo tak jednoduché. Filozofové, psychologové, teologové, a dokonce i ekonomové, se věnují tomuto tématu od nepaměti věků, ale štěstí, zdá se, je čím dál tím těžší naleznout.

Tak co tedy štěstí je a kde ho najít?

 

Štěstí je, když to, co si myslíme, to, co říkáme a to, co děláme, je v harmonii. – Mahatma Gándhí

Hluboce vnímám, jak je důležité, aby byla celá naše bytost v souladu sama se sebou. Každý z nás na sebe v průběhu dne bere různé role, které si pro sebe určil, nebo si ho tato role sama našla. Jsme děti našich rodičů, partneři nebo manželé a také rodičové našich dětí. V práci na sebe bereme svou roli pracovní, když jdeme na jógu jsme jogíni, při setkání s přáteli jsme věrnými naslouchači či baviči …. Je přirozené tyto role mít a v průběhu dne se průběžně převtělovat, ale každá role by měla být v souladu s námi, tedy s naší nejhlubší podstatou. Je důležité chápat své vnitřní já a nekonat v rozporu s naší duší.

John Lennon řekl: Hledali jsme štěstí a našli jsme sebe.

My sami jsme zdrojem svého štěstí, jenom my sami sobě můžeme dát spokojenost a radost. Štěstí nenalezneme v žádném předmětu světa, ani žádný jiný člověk nám nemůže nabídnout stálou spokojenost, pokud nejsme spojeni se svým vnitřním já. Svému vnitřnímu já je nutné naslouchat, porozumět mu. Spojit se svou podstatou a v tom hlubokém spojení pochopit snad i celý Vesmír. V tomto procesu ustoupí naše ego do pozadí. Pokud budeme hledat štěstí plněním příkazů našeho ega, štěstí se nedočkáme. Naše ego je neuspokojitelné, chová se jako malé rozmazlené dítě, kterému nic není nikdy dost. Pořád potřebuje konejšit a dávat si nové cíle. Je jedno, jestli tyto cíle jsou materiální hodnoty nebo zážitky. Štěstí se neskrývá v další exotické destinaci nebo novém autě, ale v hlubinách naší duše.

Pes s hlavou dolu - veronika carmanova

Zdá se mi to nebo to tak skutečně je? I my jogíni jsme aktivními hledači štěstí. A přiznejme si, ani my nejsme neustále vyrovnaní a v pohodě, ale jsme na své vlastní cestě za duhou. Vydali jsme se, protože náš vnitřní neklid byl zdrojem spousty dukhy, utrpení.  A jóga nám pomáhá. Jak jeden instagramový post říká - sešli jsme se zde na podložce, protože jsme všichni tak trošku blázni.

Můj návod k vnitřní stabilitě a pocitu štěstí je možná trošku přísný. Ale právě jóga mě naučila disciplíně, která vede k vnitřní stabilitě. V okamžiku, kdy přestaneme oscilovat nahoru dolu od extáze k depresi, můžeme se stabilizovat ve středu a najít pocit štěstí v každém dni. A pak můžeme vnímat ty malé kousky štěstí, drobné okamžiky radosti, naučit se radovat z maličkostí a kultivovat pocit štěstí s každým krokem.

  1. Abychom mohli být šťastní sami se sebou, musíme se přestat porovnávat s ostatními. I v našem jógovém světě, kde se všichni tváříme, jak k sobě patříme, je rivality dost a dost. Ale proč se neustále porovnáváme a hodnotíme? Kdo udělá hlubší záklon či lepší stoj na rukou? Ani ta nejlepší ásanová praxe nám nepomůže, pokud se při tom sžíráme vnitřním zoufalstvím.  Nejlepší ásana není ásanou, pokud není stirham a sukham, a tou nemůže být, pokud naše mysl jede jako opička a porovnává, hodnotí, analyzuje. Každý jsme originál, přestaňme se porovnávat a nalezneme stabilitu sami v sobě.
  1. Wu Wei je inspirace čínskou filozofií. Znamená přijetí situace a života takový jaký je. V józe často slýcháváme, nechat být a nechat plynout. To neznamená, že máme být apatičtí k životu nebo že nám má být všechno jedno. Také to neznamená, že je pořád všechno v pořádku a sluníčkové. Ale je to vědomé a moudré rozhodnutí, nereagovat na určité věci či situace. Pro toto rozhodnutí máme svůj vlastní vnitřní důvod. Nepotlačujeme v sobě emoce, která tato daná situace vyvolává, ale pouze je vnímáme jako ukazatele a rozhodneme se je pozorovat, a ne na ně reagovat.
  1. Klíč k našemu štěstí je jen náš. Každý z nás si s sebou nese svůj pytel ublížení, zranění, své vnitřní dítě. Pracujeme s odpuštěním a jóga je naší terapií. Ale pozor na zacyklení se v tomto procesu. Nedosáhneme pocitu štěstí tím, že všem odpouštíme znovu a znovu. Odpustit, znamená pustit. Vzít zodpovědnost pevně do svých rukou za celý svůj život. Ano, možná jste si prožili traumata v dětství, v partnerství nebo v práci. Někdo vám mohl hluboce ublížit, ale nenechte, aby to definovalo váš život i teď. Pokud vás tyto traumata neustále blokují, dáváte klíč ke svému štěstí do rukou někoho jiného a ten o tom, třeba ani neví. Co když váš klíč ztratil? Nárokujte si od sebe to, co vám právoplatně patří. Klíč ke svému štěstí.
  1. Nikdy nedosáhneme štěstí pouze tím, že budeme myslet na světlo v nás. Ano, je to krásný pocit, často ho při józe používám, šířit teplo a světlo do každé buňky svého těla. K dosažení rovnováhy je však potřeba přijmout i své stinné stránky. Tím, že zvědomíme své stíny, tím že přijmeme celou svou podstatu, i tu stinnou, akceptujeme celé své bytí, můžeme dosáhnout světla blízkému osvícení.
  1. Buďme sami se sebou. Najděme si každý den svůj vlastní prostor. Chvilka v ústranní, naše vlastní praxe, kdy vnímáme jen své tělo či meditace, vedou k pocitu štěstí. Dáváme pozornost své bytosti. Vnímáme se, poznáváme se, a přes to se můžeme pochopit. V pochopení je radost, láska a štěstí.
  1. Spánek je klíčový prvek ke štěstí. Dostatek spánku má v dnešní době pouze velice málo lidí. Přitom spánek je esenciální pro tvorbu hormonů, které nám v těle pomáhají s pocitem štěstí. Mezi 11 h večerní a 4 h ranní se regenerují všechny naše orgány, tvoří se hormony, tělo obnovuje síly. Pro správný odpočinek je důležité spát v naprosté tmě, bez světel a hluku.
  1. Nepoetickým, však nesmírně praktickým, závěrem mého návodu ke štěstí, je připomínka, že naše střeva jsou také zdrojem štěstí. V našich střevech se tvoří až 80 % serotoninu-hormonu, který ke štěstí potřebujeme. Naše střeva by tedy měla by funkční, vyprázdněná každý den. (Prostě hoďte na to bobek a buďte šťastní 🙂
veronika carmanova
Scroll to top