OBRÁCENÉ POZICE V JÓZE ANEB HLAVOU DOLŮ

Znáte to rčení „Tak se třeba postav na hlavu“? Používá se, když už dojdou argumenty a situace se zdá momentálně bezvýchodná. Něco na tom rčení (jako obvykle) je. Obrácené pozice jsou jedny z nejcennějších v józe.  Za běžného stavu je naše tělo v průběhu celého života vystaveno účinkům gravitační síly, která se projevuje s věkem povislou kůží na našem těle, svěšenými rameny, ohnutou páteří. Její účinky se nevyhnou ani vnitřním orgánům, které se prověšují v dutině břišní a tlačí tak na pánevní dno a tím jej zatěžují a oslabují. Obrácené pozice spolu s cviky na posílení pánevního dna tak pomáhají udržet orgány v dutině břišní na svém místě. Zároveň obrácené polohy (tedy polohy, kde je spodní polovina těla výše než hlava) ulehčují srdci, které za normálních okolností musí čerpat krev zespodu nahoru proti směru gravitační síly, což jej velice namáhá. Důsledkem inverzních (obrácených) poloh je potom na fyzické úrovni lepší vyživování buněk, prevence či snižování tukových ložisek v cévách, prevence křečových žil a onemocnění srdce. Tím, že gravitační síla působí v opačném směru, než jsme zvyklí, dojde k rychlejšímu odkrvení nohou a celkovému rozproudění krevního oběhu, prokrvení mozku. Zlepšuje se tak soustředění, cítíme se osvěžení a Zároveň uklidněni. Obrácené pozice nám ale také, jak bylo výše naznačeno, poskytují útočiště, když standardní východiska z životní situace dojdou. Možnost podívat se nejen na hmotný svět okolo nás, ale i na situace v našem životě a sami na sebe z jiného úhlu pohledu je pro obrácené pozice typické. Při pravidelném praktikování tak mohou pomoci přinést zajímavé vhledy a zjištění v rámci naší nejen jógové, ale i životní praxe.

To jsou všechno důvody, proč by měly být obrácené pozice pravidelně zařazovány do praxe jógy. Obrácených poloh je řada a všechny mají stejné účinky, liší se však náročností provedení.

Patří mezi ně:
– stoj na ramenou/svíčka (Sarvangásana)
– lomená svíčka (Viparita karaní)
– stoj na rukou (Adho Mukha Vrkšásana)
– stoj na hlavě (Salamba Širšásana)
– stoj na předloktí (Pincha Mayurásana).

Mezi kontraindikace obrácených poloh patří např. vysoký nitrooční tlak, těhotenství, období po operačních zákrocích na hlavě, záněty v obličeji, problémy s páteří, aktuální bakteriální či virová infekce, těhotenství, šestinedělí, panická ataka, schizofrenie, mentální poruchy, extrémní hypo/hypertenze, hraniční poruchy, epilepsie. Poruchy štítné žlázy pak jsou kontraindikací pro sarvangásanu (svíčku). Pokud se potýkáte s těmito potížemi, bude lepší obrácené pozice ze své praxe zatím vynechat.

Petra Plutnarová

Scroll to top