SOUTĚŽ O TRIČKO Z NOVÉ KOLEKCE

 (dále také „soutěž“)

1. Pořadatel

Soutěž pořádá společnost Karma Yoga

2. Termín a místo trvání soutěže

Soutěž probíhá v období od 10. 5. 2018 od 10hod. do 17. 5. 2018 do 17 hod. na území České republiky. (soutěž prodloužena do 22.5.)

Vyhlášení vítěze proběhne 18. 5. 2018 ve 12 hod. (vyhlášení ve středu 23.5.)

3. Účastníci soutěže

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky (dále také „účastník“). V případě účasti osoby mladší 18 let je nutný písemný souhlas zákonného zástupce.

4. Podmínky účasti v soutěži

Podmínkou účasti v soutěži je vyfocení vaši nejoblíbenější jógové pozice a její uveřejnění na facebooku či instagramu. Foto musí být označeno #karmayogavinohrady

5. Výhra

Tři účastníci, kteří budou mít největší počet „like“ vyhrávají tričko z naší nové jarní kolekce.

Výherci obdrží výherní email, který bude obsahovat informaci o výhře a způsobu jejího vyzvednutí. V případě, že si výherce nepřevezme zaslanou výhru, jeho výhra propadá.

6. Další podmínky

6.1 Výhra bude distribuována elektronickou poštou. Pořadatel neodpovídá za případnou nefunkčnost elektronických komunikačních zařízení či elektronické nebo mobilní sítě.

6.2 Vymáhání účasti či výhry v soutěži soudní cestou je vyloučeno, stejně tak vyplacení výher v hotovosti či jejich výměna za výhry jiné.

6.3 Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel nebo organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry, případně jednání, které není fair play nebo není založeno na dovednostech soutěžícího dle soutěžních pravidel.

6.4 Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci a rodinní příslušníci zaměstnanců pořadatele, organizátora a dalších firem, které se podílejí na této soutěži, ani osoby jim blízké.

6.5 Reklamovat závady na výhře není možné.

6.6 Účastí v soutěži, konkrétně zadáním kontaktu, vyjadřuje účastník souhlas s pravidly a podmínkami soutěže a zavazuje se je dodržovat.

6.7 Zároveň účastník soutěže vyjadřuje zadáním kontaktu svůj souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů se zpracováním osobních údajů jím uvedených za účelem zaslání výhry a za účelem nabízení obchodu nebo služeb, včetně zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky dle zákona č. 480/2004 Sb. Správcem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je studio Karma Yoga. Udělení výše uvedeného souhlasu účastníka je dobrovolné a na zpracování jeho osobních údajů jsou založeny podstatné principy soutěže. Účastník soutěže si je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení může kdykoliv odvolat formou odhlášení se z odběru anebo žádostí zaslanou emailem na marketa@karmayoga.cz

6.8 Účastník soutěže souhlasí se zveřejněním svého jména v rozsahu jméno a příjmení (např. Jan Novák) ve sdělovacích prostředcích a na internetových stránkách studia Karma Yoga v rámci vyhlášení výsledků soutěže.

6.9 Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž zrušit, případně upravit její pravidla a podmínky po celou dobu jejího trvání a to bez udání důvodů a stanovení náhrady. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na internetových stránkách www.karmayoga.cz

V Praze dne 10. 5. 2018.

Scroll to top