KLID POHYBU A SÍLA UVOLNĚNÍ

Termín: pátek 22. února
Čas: 18:30 – 21:00hod.
Cena: 560Kč, při platbě do 21.ledna 490Kč
Lektor: Dana Fragnerová

Náš život je plný protikladů a paradoxů a jóga není výjimkou. Tento workshop vám poodhalí tajemství několika z nich, např. jak díky stabilitě zefektivnit váš pohyb a s pomocí dechu a meditace získat větší sílu. Přijďte praktikovat ásany, dýchat a meditovat. Ráda bych vás proto pozvala na setkání, ve kterém prozkoumáme pro mě z jógového pohledu dva velmi důležité protiklady života. Provází nás každý den, proto by bylo moudré uvědomit si je, pochopit je a přijmout je do svého života. Jógová fyzická praxe, dech a společné zamyšlení nám budou hlavními pomocníky.

Klid v pohybu
Chceme být aktivní, ale beze spěchu a stresu. Abychom mohli být mobilní, musíme být nejdříve stabilní. Naše mysl letí před námi, my ji doháníme, ale nikdy nedoženeme. Jedinou možností je zastavit se, ztišit se a najít rovnováhu, stabilitu. Pak se můžeme vydat na cestu, jak rychle chceme, potřebujeme. Jóga nabízí mnoho nástrojů, jak docílit stability – dech, ásany, být v tichu.

Síla v uvolnění
Síla je další kvalita života, která je potřebná ke zvládání překážek. Sama o sobě ale nestačí. Abychom byli silní, musíme být nejdříve flexibilní. Síle předchází uvolnění těla i mysli, následuje rozhýbání, odstranění naší ztuhlosti. Síla pak postupně přichází s naší trpělivou fyzickou praxí, s pozicemi, které sílu budují. Dech je opět naším průvodcem, meditace důležitým pomocníkem v uvolnění.

Budeme hlavně praktikovat ásany, dýchat a relaxovat. Povídání jen minimálně, podle zájmu účastníků.

ČÍSLO ÚČTU PRO PLATBU KURZŮ, VÍKENDŮ A WORKSHOPŮ: 115–2710100267/0100

 

 

Scroll to top